„НИКОЈ НЕ Е ТОЛКУ ПРАЗЕН КАКО ОНОЈ КОЈ Е ПОЛН СО СЕБЕ“ - Милена Дравиќ

 
Резултати од испитот одржан на 12.6.2024 г.
 
Резултати од Колоквиум 2 одржан на 6.6.2024 г.
 
Резултати од вежба бр. 6. „Одредување биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“ работена на 5.6.2024 г.
 

Резултати од вежба бр. 5 „Одредување траектории и брзина на тежишта“ работена на 22.5.2024 г.
 

Резултати од вежба бр. 4 „Статичка анализа“ работена на 15.5.2024 г.
 
Резултати од Колоквиум 1 реализиран на 8.4.2024 г.
 
Резултати од вежба бр. 3 “Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови“ работена на 27.3.2024 г.
 
Резултат од испитот одржан на 20.3.2024 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 „Одредување тежиште на човечкото тело“ работена на 13.3.2024 г.
 
Резултати од вежба бр. 1 „Опавски-Лукманов“ биомеханички модел работена на 28.2.2024 г.
 
Студентски информатор за предметот Биомеханика за академската 2023/24
 
 
Резултати од испитот и вежбите одржани на 31.1.2024 г.
 
Резултати од испитот одржан во продолжената септемвриска сесија
 
Резултати од анонимната анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност во академската 2022/23 г.
За учество во анонимната анкета кликнете овде
 
Упатство за пишување на дипломски труд
 
Резултати од испитот одржан на 29.9.2023 г.
 
Ацески, А., Спасовска, К. и Вуксановиќ, В. (2023). Примената на електромиографијата во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 19. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Vuksanovikj, V., Kodjoman, K., Aceski, A. & Spasovska, K. (2023). Navigating the dynamics of speed in football: insights into training, genetics and developmental strategies. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 19. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Спасовска, К., Ацески, А. и Вуксановиќ, В. (2023). Примената на тренажери во процесот на обучување на одредени гимнастички елементи на справата коњ со рачки. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 19. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Ацески, А., Спасовска, К., Вуксановиќ, В. и Даскаловски, Б. (2023). Примената на изоинерцијалниот динамометар во биомеханичката дијагностика и тренингот. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Vuksanovikj, V. Tanceski, A & Aceski, A. (2023). External load in football - based on GPS metrics. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Спасовска, К. и Ацески, А. (2023). Гимнастички полигони како средство во наставата по ФЗО. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
                  БИОМЕХАНИЧКИ РЕМЕК ДЕЛА
 
 
                      Генерација 2022/23

    

 
Резултати од вежба бр. 1 „Опавски-Лукманов биомеханички модел“ работена на 15.3.2023 г.
 
БИОМЕХАНИЧКО РЕМЕК ДЕЛО ОД ВЕЖБА БР. 1
                   
 
После неколку месеци реновирање и адаптирање, на 1.11.2022 г. и официјално во функција е пуштен новиот објект на Институтот за научно-истражувачка работа во спортот.
Повеќе овде

 
 

Аналитика и дијагностика на антрополошки димензии на кошаркарите од КК МЗТ Скопје Аеродром (29.8.2022)
 

 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика (Односот на академскиот кадар во остварување на наставно-образовната дејност)
https://questionpro.com/t/AQq2vZs2ep
 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески (содржина на книгата)

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"