„НИКОЈ НЕ Е ТОЛКУ ПРАЗЕН КАКО ОНОЈ КОЈ Е ПОЛН СО СЕБЕ“ - Милена Дравиќ

 
НОВО!
Студентски информатор за предметот Биомеханика за академската 2023/24
 
Резултати од испитот и вежбите одржани на 31.1.2024 г.
 
Резултати од испитот одржан во продолжената септемвриска сесија
 
Резултати од анонимната анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност во академската 2022/23 г.
За учество во анонимната анкета кликнете овде
 
Упатство за пишување на дипломски труд
 
Резултати од испитот одржан на 29.9.2023 г.
 
Ацески, А., Спасовска, К., Вуксановиќ, В. и Даскаловски, Б. (2023). Примената на изоинерцијалниот динамометар во биомеханичката дијагностика и тренингот. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Vuksanovikj, V. Tanceski, A & Aceski, A. (2023). External load in football - based on GPS metrics. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Спасовска, К. и Ацески, А. (2023). Гимнастички полигони како средство во наставата по ФЗО. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје Кондиција", година 10, бр. 18. ISSN 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 

Резултати од испитот одржан на 23.6.2023 г.

 
Резултати од вежба бр 6. „Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“ работена на 14.6.2023 г.
 
Резултати вежба бр.5 „Одредување траектории и брзина на тежишта“ работена на 30.5.2023 г.
Резултати вежба бр. 4 „Статичка анализа“ работена на 10.5.2023 г.
Резултати од Колоквиум 1 одржан на 26.4.2023 г.
Резултати од вежба бр. 3 „Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови“ работена на 12.4.2023 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 „Одредување тежиште на човечкото тело“ работена на 29.3.2023 г.
 
                  БИОМЕХАНИЧКИ РЕМЕК ДЕЛА
 
 
                      Генерација 2022/23

    

 
Резултати од вежба бр. 1 „Опавски-Лукманов биомеханички модел“ работена на 15.3.2023 г.
 
БИОМЕХАНИЧКО РЕМЕК ДЕЛО ОД ВЕЖБА БР. 1
                   
 
Студентски информатор за предметот Биомеханика за академската 2022/23 г.
 
Резултати од испитот одржан на 30.1.2023 г.
 

Ацески, А., Спасовска, К., Даскаловски, Б. и Вуксановиќ, В. (2022). Примената на уредот за мерење дофатна висина во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 9, бр. 17. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).

 
 
Резултати од испитот одржан во продолжената испитна сесија на 19.10.2022 г.
 
После неколку месеци реновирање и адаптирање, на 1.11.2022 г. и официјално во функција е пуштен новиот објект на Институтот за научно-истражувачка работа во спортот.
Повеќе овде

 
 

Аналитика и дијагностика на антрополошки димензии на кошаркарите од КК МЗТ Скопје Аеродром (29.8.2022)
 

 
Резултати од испитот одржан на 31.8.2022 г.
 
Резултати од испитот Биомеханика одржан на 15.6.2022 г.
 
Резултати од Колоквиум 2 по Биомеханика одржан на 6.6.2022 г.
 
Резултати од вежба бр.6 работена на 1.6.2022 г.
 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика (Односот на академскиот кадар во остварување на наставно-образовната дејност)
https://questionpro.com/t/AQq2vZs2ep
 
 Резултати вежба бр. 5, работена на  18.5.2022 г.
 
Резултати од Вежба бр.4 работена на 28.4.2022 г.
 
Неколку месеци после иницијалната дијагностика на антрополошките димензии на талентирани мечувалци, денес Институтот за научно-истражувачка работа во спортот при ФФОСЗ спроведе контролна дијагностика чија примарна цел беше утврдување на ефектите од тренажниот процес.
Добиените резултати од дијагностиката влегуваат во завршниот испитен модул на нивниот национален тренер Билјана Кузмановска Николовска, “Periodization in sport and long term athlete development”, кои треба да ги брани пред комисија од Меѓународниот Олимписки Комитет.
Дел од активностите беа реализирани во еден од новите објекти на Институтот каде пред неколку дена завршија градежните зафати.
Голема благодарност до студентите кои максимално посветено ги извршија своите работни задачи.

      

 
 Резултати од КОЛОКВИУМ 1 одржан на 11.4.2022 г.
 
Испитите Биомеханика, Биомеханичка анализа и Училишен спорт во продолжената испитна сесија, ќе се реализираат на 13.4.2022 г. во 13 ч. со физичко присуство.
 
Резултати од вежба бр. 3 „Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови“ работена на 30.3.2022 г.
 
Семинарот по Биомеханика за вонредни студенти ќе се одржи на 10.4.2022 г. (недела) 8 - 11 ч. со физичко присуство.
 
Семинарот по Училишен спорт за вонредни студенти ќе се одржи на 8.5.2022 г. (недела) 9 - 9:45 ч. преку апликацијата ЗУМ. Линкот за вклучување ќе биде објавен овде и на Фејсбук страната на предметот Биомеханика неколку минути пред започнување на семинарот https://www.facebook.com/biomechanicsscience
 
Резултати од вежба бр. 2 „Тежиште на човечкото тело“, работена на 16.3.2022 г.
 
 Резултати од вежба бр. 1 работена на 2.3.2022 г.
 
Студентски информатор по Биомеханика
 
Резултати од испитот одржан на 28.1.2022 г.
 
 
Резултати од испитот одржан на 7.9.2021 г.
Резултати од испитот Биомеханика одржан на 11.6.2021 г.
                           Генерација 2020/21 г.
      
 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески (содржина на книгата)

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"