АРХИВА - БИОМЕХАНИКА 1
Учебна 2007/08 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежбите работени на 25.6.2008 г. Резултати од испитот одржан на 25.6.2008 г.
Резултати од вежбите работени на 3.6.2008 г. Резултати од вежбите и испитот  одржан на 30.1.2008 г.
Резултати од вежба бр. 3 “Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови“. Резултати од вежбите и испитот одржан на 23.1.2008 г.  
Резултати од вежба бр. 2 “Одредување на тежиште на телото“ работена на 28.11.2007 г. Резултати од вежбите и испитот одржан на 28.11.2007 г.
Резултати од вежба бр. 1 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“ работена на 31.10.2007 г.