АРХИВА - БИОМЕХАНИКА 1
2008/09 година

ВЕЖБИ

ИСПИТ

Резултати од вежбите работени на 30.12.2008 г. Резултати од испитот  одржан на 21.1.2009 г.
Резултати од вежба бр. 3 “Прикажување основни ставови и положби во биомеханички лостови“ работена на 16.12 и 23.12.2008 г. Резултати од испитот  одржан на 25.2.2009 г.
Резултати од вежба бр. 2 “Одредување на тежиште на телото“ работена на 25 и 2.12.2008 г.
Резултати од вежба бр. 1 “Опавски-Лукманов биомеханички модел“ работена на 21 и 28.10.2008 г.