СПИСОК НА ОДБРАНЕТИ ДОКТОРСКИ ДИРЕСТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

Алиу Денис. Биомеханички статус и структура на вежби за превенција и корекција на најзастапените деформитети на 'рбетниот столб. 2022 г.
Шкурта Рецај Малај. Биомеханичка анализа и физиотерапавтски исход на селектирани вежби со користење на Schroth и Пилатес методи кај адолесцентна идиопатска сколиоза. 2018 г.
Ацески Александар. Биомеханички статус и нивото на развој на основните моторни вештини кај деца од 7 до 10 години. 2013 г.
Андреевски Благојче. Биомеханичка структура на карате елементите од најактуелните шотокан мајсторски кати и нивната оптимална методска поставеност. 2009 г.
Радиќ Зоран. Влијанието на елементите од програмираниот тренинг и биомеханичката структура на техничката изведба врз резултатот на исфрленото копје. 1996 г.

Туфекчиевски Александар. Биомеханичка структура на динамичките стереотипи од физичката култура. 1988 г.