„МОДЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ТЕНИСЕРИ ВО ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА,БЕЛГИЈА И ФРАНЦИЈА“, Драган Думевски бр. индекс (15.5.2018)
"ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА 5-12 ГОДИШНА ВОЗРАСТ", Катерина Поповска бр. индекс  (1.5.2017)"
"ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА" - Климентина Велјаноска, бр. индекс 5484 (27.3.2015)
"ВЛИЈАНИЕТО НА ЈОГАТА ВРЗ ЗДРАВСТВЕНИОТ СТАТУС НА ЧОВЕКОТ"- Ана Ѓуроска бр. индекс 5011 (23.4.2012).
ФРЕНКЛИНОВА МЕТОДА
Ивана Вукадинова бр. индекс. 5000 (18.4.2012)
ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО
Марин Билјаноски бр. индекс 5022
(3.4.2012)
СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИТЕ ЗГЛОБОВИ
Марин Билјаноски бр. индекс 5022
(3.4.2012)
ПРЕРАНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ВО АТЛЕТИКАТА
Огнен Павловски бр. индекс 4544
(1.4.2011)
ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕЊЕ И СТАБИЛНОСТ
Африм Сулејмани бр. индек
с 4744
(23.3.2010)
ЗАМОР
Стефан Михајловиќ бр. индекс 4544
(25.2.2010)

 

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ, оваа страна е наменета за сите оние кои имаат желба да објават некој текст од која било област на кинезиологијата.
Основен услов е текстот да не е претходно јавно објавен (во печатен медиум, интернет, семинарски работи по други предмети и сл.) да е напишан во електронска форма (
word, power point, notepad и сл.).
Да биде напишан на македонски јазик или еден од светските јазици.
Предадените текстови пред да бидат објавени ќе бидат прегледани.