„МУДРИОТ ЧОВЕК СЛУША ЕДЕН ЗБОР, А РАЗБИРА ДВА“ - еврејска мудрост

 
Aceski, A., & Spasovska, K. (2019). The kinematic differencess in the glide kip on horizontal bar betwen the elite gymnast and students. European Journal of Physical Education, Sport and Health, Vol.5 Issue 3. ISSN 2501 2428 (линк до списанието)
 
 
ВАЖНО! Испитот во јануарско-февруарската сесија ќе се одржи на 12.2.2019 година (вторник) во 14 часот.
 
Резултати од испитот одржан на 26.10.2018 г.
 
Наскоро од печат ќе излезе преводот на книгата „Сложени системи во спортот“ на македонски јазик, со стручна редакција на вонр. проф. д-р Александар Ацески

                           

 
Vuksanovikj, V., Aceski, A., Jovanovski, J., Majeric, M., Klincarov, I., Nikovski, G., & Saiti, A. (2018). Isokinetic peak torque vs 1RM tests as realiable method to follow up power development. Research in Physical Education, Sport and Health,Vol. 7, No. 1, pp.97-101.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski, M., Kocic, M., & Kechovski, B. (2018). Differences between variables for assement of the explosive power, the agility and the biomechanical indicators in the performance of jump-shot. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 7, No. 1, pp.139-149.
 
Резултати од испитот одржан 06.06.2018 г.
 
Резултати од Колоквиум 2 и конечна оцена по Биомеханика одржан 28.5.2018 г.
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
Резултати од вежбите работени на 29.5.2018 г.
 
                              Генерација 2017/18
                          
 
 
Резултати од вежба бр. 5 "Одредување траектории и брзина на тежишта" работена на 2.5.2018 г.
 
     БИОМЕХАНИЧКИ РЕМЕК ДЕЛА ОД ВЕЖБА 5
                     

                      

                      

                       

Резултати од вежба 4 "Статичка анализа" работена на 18.04.2018 г.
 
 
 Резултати од колоквиум 1 одржан на 16.04.2018 г.
 
 Резултати од вежба бр. 3 "Прикажување на ставови и положби во биомеханички лостови" работена на 28.3.2018 г.
 
Нова платформа за изучување на процесите и појавите во природата и општество преку стекнување на знење за заеднички концепти и принципи од динамичките системи.

www.suma.edu.mk

 
                           Видео корисно за вежба 4
        
 
Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2017). Тензиометриската платформа во тестирањето и дијагностиката во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Ацески, А., и Туфекчиевски, А. (2017). Инструменти за мерење кинематички параметри во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
 Резултати од испитот одржан на 21.03.2018 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 "Одредување тежиште на човечкото тело" работена на 14.3.2018 г.
 
                            БИОМЕХАНИКА НА ТРЧАЊЕ
       
 
 
Резултати од вежба 1 "Опавски-Лукманов биомеханички модел" работена на 28.2.2018 г.
 
 
КРИТЕРИУМ НА ОЦЕНУВАЊЕ
 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ
 
Резултати од испитот одржан на 24.1. и 7.2.2018 г.
 
Изминатиот период катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка реализираа тестирања на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
 Текст на колешката Катерина Поповска "Физичкиот развој на децата 5 - 12 годишна возраст "
 
 Презентацијата од предавањето одржано на ФФОСЗ на 12.4.2017 г. Biomehanički model starta i startne akceleracije, Prof. d-r Milan Čoh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenia.
 
 Презентацијата од предавањето одржано на ФФОСЗ на19.4.2017 г. Kinematika rotacijske tehnike suvanja kugle (case study), prof. d-r Milan Čoh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Slovenia.
 
Биомеханичка апликативна дејност
 
                       
                    22.2.2017 г. - вежби                            
Доц. д-р Александар Ацески

Е-mail: aceskiaceski@gmail.com
Проф. д-р Александар Туфекчиевски
Е
-mail: biotufek@yahoo.com

Mitrevski, V. & Aceski, A. (2016). Management of knowledge in organizations with different activities.  Indian Journal of Commerce and Management Studies. Volume VIII, Issue 1. Impact Factor: 2.6.
 
Hristovski, R., Aceski, A., Balague, N., Seifert, L.,  Tufekcievski, A., & Cecilia, A. (2016). Structure and dynamics of European sports science textual contents: Analysis of ECSS abstracts (1996–2014). European Journal of Sport Science, Routledge, Vol. 16. 20016. Impact Factor: 1.785.
 
Spasovska, K., Mitevski, O., Aceski, A. Stardelova, M. & Kalanoski, D. (2016). Some relations between the motoric tests for assessment of coordination and explosive power with the measures of the successful performance of the gymnastics element forward dsmount with straddle leg on rings. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.111-115.
 
Popovski, Z., Macdonald, W., Tufekchievski, A., Gjorgjievski, S., Nestorovski, T., & Aceski, A. (2016). Molecular-genetic prediction of sport talent and ethical aspect of their application. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.57-63.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Вуксановиќ, В., Јовановски, Ј., и Ацески, А (2016). Што треба да знам пред да почнам да тренирам/да рекреирам? Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Спасовска, К., Каланоски, Д. и Ацески, А. (2016). Методска постапка на обучување на гимнастичкиот елемент стој на раце на партер за предучилишна и училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Стевановски, М., Туфекчиевски, А., Ацески, А.  Боглев, Г. (2016). Перспективи за развој на училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
АНКЕТА 6 (анонимна анкета спроведена со студентите на 23.5.2016 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
         Изработка на вежба бр. 2 работена на 16.3.2016 г.

                            

 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Туфекчиевски, А., и Ацески, А., (2015). Извадок од проектот, "Податоци за системот училишен спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2. бр. 1.
 
Vuksanovikj, V., Jovanovski, J. & Aceski, A. (2015). Changes of the strength muscular potential of the elbow flexors following a six-week experimental procedure in a group of respondents performing shortened amplitude in conditions when muscles handle external loads. PESH, Vol. 4. No. 1. pp. 117-120.ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160
 
Резултати од анонимната анкета за односот на академскиот кадар во спроведувањето на воспитно-образовната дејност.
 
(Последипломски студии)
Нова верзија на софтверот за биомеханичка анализа "КИНОВЕА" на Македонски јазик овде.
 
Hristovski, R., Davids, K., Araujo, D., Passos, P., Torrents, C., Aceski, A., Tufekcievski, A. (2014).Creativity in Sport and Dance. In Complex systems in sport, Routledge Research in sport and exercise science. Линк до книгата овде.
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"