„КОГА ЧЕКАНОТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ АЛАТ ШТО ГО ИМАТЕ, ТОГАШ СЕКОЈ ПРОБЛЕМ ПОЧНУВА ДА НАЛИКУВА НА ШАЈКА“ - Абрахам Маслоу

Предавањето за студентите на последипломски студии по предметот Основи на истражувања во фундаментална кинезиологија (Биомеханика) ќе се одржи со физичко присуство на 23.11.2021 (вторник) 13-16 ч.
 
Термин за семинар со вонредни студенти


#Семинарот за изборниот предмет Училишен спорт за вонредни студени ќе се одржи на 5.12.2021 (недела) 9-9:45 ч. (онлајн)

ЗУМ линкот ќе биде поставен на Фејсбук странава од предметот https://www.facebook.com/biomechanicsscience, неколку минути пред започнување на семинарот.
 
 
Резултати од испитот одржан на 7.9.2021 г.
Резултати од испитот Биомеханика одржан на 11.6.2021 г.
                           Генерација 2020/21 г.
      
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Даскаловски, Б., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2021). Примената на изокинетичкиот динамометар во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 8, бр. 14. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика
 
Резултати од вежбите работени на дополнителниот час на 26.5.2021.
 
Резултати од вежба бр. 6 работена на 19.5.2021 г.
 
Резултати од вежба бр. 5 работена на 28.4.2021 г.
 
Наставен материјал од предавањата за Колоквиум 2
 
 Резултати од вежбите и испитот одржани на 14.4.2021 г.
 
 Резултати од вежба бр. 4 работена на 14.4.2021 г.
 
 Резултати од Колоквиум 1 одржан на 5.4.2021 г.
 
 Резултати од вежба бр. 3 работена на 24.3.2021 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 работена на 10.3.2021 г.
 
Соопштение за полагањето на вежба бр. 2
 
Резултати од вежба бр. 1 работена на 24.2.2021 г.
 
Наставен материјал од предавања Колоквиум 1
 
 Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академската 2020/21 г.
 
 Критериум за оценување на постигнувањата по предметот Биомеханика
 
Резултати од испитот одржан на 22.1.2021 г.
 
 
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., Спасовска, К., и Даскаловски, Б. (2020). Примената на инерционите сензори во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 13. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Вукановиќ, В., Бражански, О., Ацески, А., и Спасовска, К. (2020). Планирање/дозирање на оптоварување - #1. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 13. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Спасовска, К., Ацески, А., и Вуксановиќ, В. (2020). Анализа на техниката на гимнастичкиот елемент Цукахара згечена на прескок. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 13. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Popeska, B, Tufekcievski, A., & Aceski, A. (2020). Physical Education and School Sport in the Republic of North Macedonia in Book: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Verlag.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2020). Примената на радарот и ласерот за дијагностика во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 12. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
 
                      Генерација 2019/20

 
Биомеханички ремек дела од вежба бр. 1, работена на 4.3.2020 г.
 
Критериум на оценување за предметот Биомеханка
 
Musliji, Z.S., Konovalova, T.V., Hadzijaha, A.S., Terzic, M., Aceski, A., Tufekhcievski, A., & Popovski, Z.T. (2019). Optimisation of PCR conditions for molecular characterization of a group of sport and obesity genes. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski,M., Sasho Todorovski,  Kocik, M., & Kechovski, B. (2019). A comparative analysis of the results from specific motor tests in 14, 15 and 16 years old basketball players. 2019, Vol. 8, No. 1, pp.35-40.
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Aceski, A., & Spasovska, K. (2019). The kinematic differencess in the glide kip on horizontal bar betwen the elite gymnast and students. European Journal of Physical Education, Sport and Health, Vol.5 Issue 3. ISSN 2501 2428 (линк до списанието)
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Нова платформа за изучување на процесите и појавите во природата и општество преку стекнување на знење за заеднички концепти и принципи од динамичките системи.

www.suma.edu.mk

Изминатиот период катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка реализираа тестирања на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
Биомеханичка апликативна дејност
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески (содржина на книгата)

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"