„КОГА ЧЕКАНОТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ АЛАТ ШТО ГО ИМАТЕ, ТОГАШ СЕКОЈ ПРОБЛЕМ ПОЧНУВА ДА НАЛИКУВА НА ШАЈКА“ - Абрахам Маслоу

Насоки за претстојниот од катедрата по Биомеханика

Линкот за вклучување преку платформата ЗУМ ќе биде објавен на Фејсбук страната од предметот неколку минути пред започнување на испитот.
 
Popeska, B, Tufekcievski, A., & Aceski, A. (2020). Physical Education and School Sport in the Republic of North Macedonia in Book: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Verlag.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Виксановиќ, В., и Спасовска, К. (2020). Примената на радарот и ласерот за дијагностика во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 12. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
 
                      Генерација 2019/20

 
Резултати од вежбите и испитот одржани на 22 и 23.6.2020 г.
 
Резултати од вежбите работени на дополнителниот час на 8.6.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 6 „Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“ работена на 3.6.2020 г.
 
Материјал од предавањата по Биомеханика (Кинематика + Динамика)
 
Резултати од вежба бр. 5 „Одредување траекторија и брзина на тежишта“ работена на 20.5.2020 г.
 
 Резултат од вежба бр. 4 „Статичка анализа“ работена на 6.5.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 3 „Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови“, работена на 22.4.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 „Одредување тежиште на човечкото тело“, работена на 1.4.2010 г.
 
Резултати од вежба бр.1 „Опавски-Лукманов биомеханички модел“, работена на 4.3.2020 г.
 
Биомеханички ремек дела од вежба бр. 1, работена на 4.3.2020 г.
 
 Годишен план за предавања и вежби по предметот Биомеханика за академската 2019/20 г.
 
 Критериум на оценување за предметот Биомеханка
 
Резултати од испитот одржан на 23.1.2020 г.
 
Musliji, Z.S., Konovalova, T.V., Hadzijaha, A.S., Terzic, M., Aceski, A., Tufekhcievski, A., & Popovski, Z.T. (2019). Optimisation of PCR conditions for molecular characterization of a group of sport and obesity genes. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski,M., Sasho Todorovski,  Kocik, M., & Kechovski, B. (2019). A comparative analysis of the results from specific motor tests in 14, 15 and 16 years old basketball players. 2019, Vol. 8, No. 1, pp.35-40.
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Aceski, A., & Spasovska, K. (2019). The kinematic differencess in the glide kip on horizontal bar betwen the elite gymnast and students. European Journal of Physical Education, Sport and Health, Vol.5 Issue 3. ISSN 2501 2428 (линк до списанието)
 
Vuksanovikj, V., Aceski, A., Jovanovski, J., Majeric, M., Klincarov, I., Nikovski, G., & Saiti, A. (2018). Isokinetic peak torque vs 1RM tests as realiable method to follow up power development. Research in Physical Education, Sport and Health,Vol. 7, No. 1, pp.97-101.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski, M., Kocic, M., & Kechovski, B. (2018). Differences between variables for assement of the explosive power, the agility and the biomechanical indicators in the performance of jump-shot. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 7, No. 1, pp.139-149.
 
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Нова платформа за изучување на процесите и појавите во природата и општество преку стекнување на знење за заеднички концепти и принципи од динамичките системи.

www.suma.edu.mk

 
                           Видео корисно за вежба 4
        
 
Стевановски, М., Ацески, А. и Туфекчиевски, А. (2017). "КИНОВЕА" - бесплатен софтвер за биомеханичка анализа на човечките движења. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2017). Тензиометриската платформа во тестирањето и дијагностиката во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 4, бр. 7.
 
Ацески, А., и Туфекчиевски, А. (2017). Инструменти за мерење кинематички параметри во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 6.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Мисовски, А., Миленкоски, Ј. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на додавање топка со прсти напред во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
 
Мисовски, А., Миленкоски, Ј., Ацески, А., Туфекчиевски, А. (2016). Квалитативна биомеханичка анализа (дијагностицирање) на тенис сервис без ротација во одбојка. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 3, бр. 5.
                            БИОМЕХАНИКА НА ТРЧАЊЕ
       
 
 
Изминатиот период катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка реализираа тестирања на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
Биомеханичка апликативна дејност
 
                       
      22.2.2017 г. - вежби                            
Mitrevski, V. & Aceski, A. (2016). Management of knowledge in organizations with different activities.  Indian Journal of Commerce and Management Studies. Volume VIII, Issue 1. Impact Factor: 2.6.
 
Hristovski, R., Aceski, A., Balague, N., Seifert, L.,  Tufekcievski, A., & Cecilia, A. (2016). Structure and dynamics of European sports science textual contents: Analysis of ECSS abstracts (1996–2014). European Journal of Sport Science, Routledge, Vol. 16. 20016. Impact Factor: 1.785.
 
Spasovska, K., Mitevski, O., Aceski, A. Stardelova, M. & Kalanoski, D. (2016). Some relations between the motoric tests for assessment of coordination and explosive power with the measures of the successful performance of the gymnastics element forward dsmount with straddle leg on rings. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.111-115.
 
Popovski, Z., Macdonald, W., Tufekchievski, A., Gjorgjievski, S., Nestorovski, T., & Aceski, A. (2016). Molecular-genetic prediction of sport talent and ethical aspect of their application. PESH, 2016, Vol. 5, No. 1, pp.57-63.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Спасовска, К., и Вуксановиќ, В. (2016). Квалитативно дијагностицирање на шутирање  топка во фудбал. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Вуксановиќ, В., Јовановски, Ј., и Ацески, А (2016). Што треба да знам пред да почнам да тренирам/да рекреирам? Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Спасовска, К., Каланоски, Д. и Ацески, А. (2016). Методска постапка на обучување на гимнастичкиот елемент стој на раце на партер за предучилишна и училишна возраст. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
Стевановски, М., Туфекчиевски, А., Ацески, А.  Боглев, Г. (2016). Перспективи за развој на училишниот спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2, бр. 2.
 
АНКЕТА 6 (анонимна анкета спроведена со студентите на 23.5.2016 г.).
Резултати од спроведената анонимна анкета за односот на академскиот кадар во остварувањето на наставно-образовната дејност.
 
 
Ацески, А. Туфекчиевски, А., Велјаноска, К., Велјаноски, С, и Стевановски, М. (2015). Основни биомеханички принципи. "Кондиција", година 2. бр. 3.
 
Туфекчиевски, А., и Ацески, А., (2015). Извадок од проектот, "Податоци за системот училишен спорт во Република Македонија. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 2. бр. 1.
 
Vuksanovikj, V., Jovanovski, J. & Aceski, A. (2015). Changes of the strength muscular potential of the elbow flexors following a six-week experimental procedure in a group of respondents performing shortened amplitude in conditions when muscles handle external loads. PESH, Vol. 4. No. 1. pp. 117-120.ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160
 
Hristovski, R., Davids, K., Araujo, D., Passos, P., Torrents, C., Aceski, A., Tufekcievski, A. (2014).Creativity in Sport and Dance. In Complex systems in sport, Routledge Research in sport and exercise science. Линк до книгата овде.
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"