„КОГА ЧЕКАНОТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ АЛАТ ШТО ГО ИМАТЕ, ТОГАШ СЕКОЈ ПРОБЛЕМ ПОЧНУВА ДА НАЛИКУВА НА ШАЈКА“ - Абрахам Маслоу

 
Термини за испит:

- Биомеханика, 28.1.2022 г. (петок) 13 ч. (физичко присуство);

- Биомеханичка анализа, 28.1.2022 г. (петок) 11 ч. (физичко присуство);

- Училишен спорт, 28.1.2022 г. (петок)
11 ч. (физичко присуство).

 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski, M., Todorovikj, M. (2021). Difference in tne Effectiveness of the Strategies Between Guards from VTB and ABA League. Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 10, No. 2, pp. 13-16,ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160
 
Резултати од испитот одржан на 7.9.2021 г.
Резултати од испитот Биомеханика одржан на 11.6.2021 г.
                           Генерација 2020/21 г.
      
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Даскаловски, Б., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2021). Примената на изокинетичкиот динамометар во биомеханичката дијагностика. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 8, бр. 14. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Анонимна анкета за предметот Биомеханика
 
Годишен план за предавања и вежби по Биомеханика за академската 2020/21 г.
 
Критериум за оценување на постигнувањата по предметот  Биомеханика
 
 
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
 
Биомеханички ремек дела од вежба бр. 1, работена на 4.3.2020 г.
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески (содржина на книгата)

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"