„КОГА ЧЕКАНОТ Е ЕДИНСТВЕНИОТ АЛАТ ШТО ГО ИМАТЕ, ТОГАШ СЕКОЈ ПРОБЛЕМ ПОЧНУВА ДА НАЛИКУВА НА ШАЈКА“ - Абрахам Маслоу

 • Семинарот за вонредни студенти по Биомеханика ќе се одржи на 15.11.2020 (недела) г. 8-11 ч.
 • Семинарот за изборниот предмет Биомеханичка анализа ќе се одржи 6.12.2020 г (недела) 18-18:45ч.
 • Семинарот за изборниот предмет Училишен спорт ќе се одржи на 6.12.2020 г (недела) 9-9:45 ч.

  Линкот за приклучување преку ЗУМ апликацијата ќе биде објавен на Фејсбук страната неколку минути  пред започнување на семинарот.
   
 
 • Испитот Биомеханика во продолжената септемвриска сесија ќе се одржи на 28.10.2020 г (среда) во 10 ч.
 • Испитот Биомеханичка анализа ќе се одржи истиот ден во 14 ч.
 • Испитот Училишен спорт ќе се одржи истиот ден во 12 ч.

  Линкот за приклучување преку ЗУМ апликацијата ќе биде објавен на Фејсбук страната неколку минути  пред започнување на испитот.
 
Резултати од испитот одржан на 17.9.2020 г.
 
Popeska, B, Tufekcievski, A., & Aceski, A. (2020). Physical Education and School Sport in the Republic of North Macedonia in Book: Research on Physical Education and School Sport in Europe. Meyer & Meyer Verlag.
 
Ацески, А., Туфекчиевски, А., Вуксановиќ, В., и Спасовска, К. (2020). Примената на радарот и ласерот за дијагностика во спортот и вежбањето. Стручно списание за физичко образование, спорт и здравје "Кондиција", година 7, бр. 12. ISSN: 1857-9620 (Print), ISSN:1857-8196 (Online).
 
Дијагностика во спортот и физичките активности
                    
 
 
                      Генерација 2019/20

 
Резултати од вежбите и испитот одржани на 22 и 23.6.2020 г.
 
Резултати од вежбите работени на дополнителниот час на 8.6.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 6 „Одредување на биомеханички карактеристики со методот на квалитативна биомеханичка анализа“ работена на 3.6.2020 г.
 
Материјал од предавањата по Биомеханика (Кинематика + Динамика)
 
Резултати од вежба бр. 5 „Одредување траекторија и брзина на тежишта“ работена на 20.5.2020 г.
 
 Резултат од вежба бр. 4 „Статичка анализа“ работена на 6.5.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 3 „Прикажување на основни ставови и положби во биомеханички лостови“, работена на 22.4.2020 г.
 
Резултати од вежба бр. 2 „Одредување тежиште на човечкото тело“, работена на 1.4.2010 г.
 
Резултати од вежба бр.1 „Опавски-Лукманов биомеханички модел“, работена на 4.3.2020 г.
 
Биомеханички ремек дела од вежба бр. 1, работена на 4.3.2020 г.
 
 Годишен план за предавања и вежби по предметот Биомеханика за академската 2019/20 г.
 
 Критериум на оценување за предметот Биомеханка
 
Резултати од испитот одржан на 23.1.2020 г.
 
Musliji, Z.S., Konovalova, T.V., Hadzijaha, A.S., Terzic, M., Aceski, A., Tufekhcievski, A., & Popovski, Z.T. (2019). Optimisation of PCR conditions for molecular characterization of a group of sport and obesity genes. Research in Physical Education, Sport and Health 2019, Vol. 9, No. 2, pp.45-49.
 
Daskalovski, B., Aceski, A., Naumovski,M., Sasho Todorovski,  Kocik, M., & Kechovski, B. (2019). A comparative analysis of the results from specific motor tests in 14, 15 and 16 years old basketball players. 2019, Vol. 8, No. 1, pp.35-40.
 
Од печат излезе книгата „Сложени системи во спортот“ од уредниците Кит Дејвидс, Роберт Христовски, Дуарте Араужо, Наталија Балаге Сере, Крис Батон и Педро Пасос, на македонски јазик со стручна редакција на Александар Ацески.
                       
 
Aceski, A., & Spasovska, K. (2019). The kinematic differencess in the glide kip on horizontal bar betwen the elite gymnast and students. European Journal of Physical Education, Sport and Health, Vol.5 Issue 3. ISSN 2501 2428 (линк до списанието)
 
Од печат излезе книгата на Гримшо, П., Лис, А., Фолер, Н., и Бурден, А. (2017). Биомеханика на спортот и вежбањето. Арберија дизајн.Превод од англиски јазик: доц. д-р Александар Ацески.
                                      
 
 
Нова платформа за изучување на процесите и појавите во природата и општество преку стекнување на знење за заеднички концепти и принципи од динамичките системи.

www.suma.edu.mk

Изминатиот период катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка реализираа тестирања на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.

 
Биомеханичка апликативна дејност
 
Во рамки на Проектот од Владата на Република Македонија "Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во светот“, од печат излезе книгата "Квалитативнo дијагностицирање на човечкото движење" од Duane V. Knudson, преведена од асс. д-р Александар Ацески и стручна редакција на проф. д-р Вујица Живковиќ. Книгата може да ја најдете во библиотеката на факултетот.
                              
 
Учебникот по Биомеханика може да се купи во книжарата Култура 2000, спроти пазарот Буњаковец.
             
 
Универзитетски учебник по предметот Биомеханика од авторите Александар Туфекчиевски и Александар Ацески

                                     

 
                     "Визуелен речник по биомеханика"