Овој простор е наменет за студентите кои го слушаат предметот Биомеханика спорт.
 
(16.8.2017 г.)

Резултати од тестирањата на основните моторички способности, ситуационо-моторичките способнисти и проценка на спортската техника кај младинските кошаркарски репрезентации  У14, У15, и У16 години машки, и У16 г. женски, реализирано од катедрата по биомеханика и катедрата по кошарка.

Резултати од тестирањата 1, 2, 3.