СПИСОК НА ОДБРАНЕТИ ДИПМЛОМСКИ РАБОТИ ПО ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА

ДИПЛОМСКА РАБОТА

Арсовски Фидан. Компаратиивна анализа на временските карактеристики на сервисот кај тенисери со различно ниво на перформанса. 2023 г.
Јанев Иван. Преглед на бесплатни софтвери за биомеханичка анализа на движењата. 2018.
Јелена Алексиќ. Анализа на временските карактеристики на сервис во тенис. 2018.
Диков Бојан. Кинематичка анализа на техники со кетлбел. 2018.
Иван Ефремов. Биомеханиката и ликовната уметност. 2017.
Дејан Мирчевски. Бомеханичко-невро-физиолошките механизми во спортот. 2016.
Стевановски Марко. Методи и инструменти за биомеханичка анализа на човечките движења. 2015 г.
Николоска Катерина. Биомеханички статус на елементите од основната техника во  џудо, атлетика и гимнастика интегрирани во целина. 2013 г.
Ристовски Благој. Интервенцијата како задача во квалитативната анализа на движењата. 2011.
Миноска Татјана. Програмско организацисна основа на училишниот спорт во Република Македонија. 2010 г.

Волчевски Перица. Биомеханичка анализа на основните удари во фудбалот. 2007 г.

Левков Димче. Оптимален избор и редослед на предвежби за учење на спортските елементи фрлање ѓуле, рационална и школска техника и фрлање диск според нивните биомеханички карактеристики. 2007 г.

Великов Сашо. Биомеханичка анализа на вежби за јакнење на мускулните групи на одредени зглобови на човековото тело. 2007 г.

Стојановски Марјан. Анализа на елементи од фудбал и кошарка. 2007 г.

Ангелковски Ивица. Механички основи на скијањето. 2006 г.

Спасовски Игор. Квалитативно биомеханичка анализа на основните технички елементи од фудбалот. 2005 г.

Биљарска Весна. Биомеханички карактеристики на вежбите изведени на фитнес справи за машки со отпор. 2005 г.

Јанков Александар. Биомеханичка анализа на елементи од партерна гимнастика. 2004 г.

Борозан Наташа. Биомеханичка анализа на комплекс вежби за обликување. 2004 г.

Живковиќ Миланка. Биомеханичка анализа на елементи од спортската игра ракомет. 2004 г.

Божиновски Зоран. Биомеханичка оптималност на обуката на елементот од техниката на кошаркарската игра уфрлање на топката во кош. 2003 г.

Јајага Алмир. Биомеханичка анализа на основните удари во фудбалот. 2003 г.

Ангеловска Нели. Биомеханичка анализа на техниката во падобранство со методика на обучување. 2003 г.

Цветковски Јован. Биомхемика на одредени моторни стереотипови од фудбалска техника. 2003 г.

Ристовски Димитар. Биомеханичка анализа на елементи од спортска игра фудбал. 2002 г.

Аргироски Александар. Биомеханичка оптималност на методиката на учење на елементи од "А" тежина на вратило. 2002 г.

Ангелов Коце. Биомеханичка анализа од техниките на пливање (краул, градно, делфин и грбно). 2002 г.

Бајчевски Благоја. Биомеханичка оптималност на методиката на учење во пливањето на техниката грбен краул. 2002 г.

Демоски Зекир. Биомеханичка оптималност на методиката на учење на некои основни елементи во кошарка. 2002 г.

Андов Ристе. Биомеханичка анализа на ударите во фудбал.

Сотировски Никола. Биомеханичка анализа на некои основни елементи од кошарка. 2001 г.

Боглев Герман. Биомеханичка анализа на скоковите во далечина (увинато, чекорно, трискок). 2001 г.

Ристовски Александар. Биомеханичка структура на елементи од голманска техника во фудбалот. 2001 г.

Милошевски Слободан. Биомеханичка оптималност на обуката на карате ударите мае гери и јоко гери. 2001 г.

Јовановски Влатко. Биомеханичка анализа на елементи од спортска игра кошарка. 2000 г.

Динески Ѓоко. Биомеханика на нордиското скијање. 2000 г.

Петковски Борче. Биомеханичка анализа на елементи од спортската игра - Фудбал. 1999 г.
Ивановски Горан. Одредување тежишта на телото кај основните кошаркарски елементи. 1999 г.
Линкова Наташа. Биомеханика на параглајдерство. 1999 г.

Иљов Сашко. Ротациона техника на фрлање гуле со биомеханичка анализа на ротациона техника кај поранешниот светски рекордер на Александар Барашњиков. 1999 г.

Танески Наум. Биомеханичка анализа на скок шут во кошарка. 1999 г.

Симеонов Александар. Биомеханичка анализа на фрлањето ѓуле со рационална техника кај македонскиот рекордер Иљов Сашо. 1998 г.

Стојковска Милена. Биомеханичка анализа на основните елементи од џудо. 1998 г.

Јовановски Љупче. Биомеханичка анализа на елементите од спортска гимнастика - прескоци. 1998 г.

Каранфиловски Горан. Биомеханичка анализа на елементи од спортска игра ракомет. 1997 г.

Велков Горан. Биомеханика на локомоторниот апарат на човекот. 1997 г.

Ѓоргиоски Гоце. Биомеханички карактеристики на вежби за јакнење без реквизити и со медицинка. 1997 г.

Колев Милан. Биомеханичка анализа на пивот напред и пивот назад и нивната разлика. 1997 г.

Клечкароски Дарио. Биомеханичка анализа на одредени вежби за оформување на телото. 1996 г.

Цветковски Перо. Биомеханичка оптималност на редоследот на изведување на некои елементи од кошарка. 1997 г.

Коржелиева Снежана. Биомеханичка оптималност на некои модели за редоследот на учење на елементи од партер. 1997 г.

Цветковски Гоце. Биомеханичка анализа на елементи од спортска игра кошарка. 1996 г.

Миличевиќ Бобан. Биомеханичка анализа на водење топка во место со паралелен расчекорен став. 1995 г.

Димитров Слободан. Биомеханичка анализа на двочекор, примање на топка и додавање. 1994 г.

Саздовски Славко. Биомеханичка оптималност на редоследот на учење на основните удари во тенис. 1994.

Чичевска Елизабета. Биомеханички карактеристики на пинпонгарската игра. 1993.

Дамчевски Иво. Биомеханичка анализа на вежби за јакнење на мускулните групи по функција за сите зглобови. 1993.

Никовски Горан. Биомеханичка оптималност на два модели за редослед на обучување на ликовите до алпско скијање. 1993.

Монев Марјан. Биомаханичка анализа на паралелен и дијагонален основен и одбранбен кошаркарски став и нивната разлика. 1993.

Поповски Сашко. Биомаханичка анализа на елементарните движења во игрите од предучилишна возраст. 1993.

Илијевски Марјанчо. Биомеханички карактеристики на одредени вежби за оформување на телото со реквизит медицинка и во парови. 1993.

Митрески Горан. Биомеханичка оптималност на некои модели за редослед на учење на елементите од џудо. 1993.

Хаџипавлу Фанис. Опис на играта Кашевасто од биомеханички аспект. 1992.

Стојановски Благојчо. Биомеханичка анализа на методска постапка на поединечни фигури и скокови во падобранството. 1992.

Стојческа Василка. Биомеханичка анализа на техничките дисциплини во атлетика седмобој. 1991.

Стојковска Наде. Биомеханичка анализа на ставови за гаѓање во спортот стрелаштво. 1991.

Грозданов Цветко. Биомеханички статус и вежби за јакнење и нивното зглобно оптоварување во зависност од промената на аглите во почетните положби. 1991.

Узуновиќ Милета. Биомеханички статус на основните ставови, положби и движења на човекот. 1990.

Николоски Мирче. Биомеханичка анализа и методска постапка на кристијанија со шкарасто престапување. 1990.

Димитровски Тони. Биомеханичка анализа и методска постапка на паралелна кристијанија. 1990.

Шарковски Марјанчо. Биомеханичка оптималност на еден модел за редослед на обучување на атлетските дисциплини. 1990.

Маркоски Ѓоко. Биомеханички модел за редослед на учење на основните техники од карате. 1990.

Чачакова Лена. Биомеханички карактеристики на одредени вежби за оформување на телото. 1989

Атанасовски Тони. Биомеханичка анализа и методска постапка на прескок конструкција со паралелни прескокнувања. 1989.

Николов Блажо. Биомеханичка структура и сличност на предвежби за учење на елементи од скок во височина. 1989.

Ангеловски Драган. Биомеханички модел за редослед на учење на оснони елементи од кошарка. 1989.

Крајчевски Петре. Биомеханички модел за редослед на учење на основни елементи од фудбал. 1989.

Василевски Стевче. Биомеханички карактеристики на предвежбите и физичките изведби на некои ликови од спортско скијање. 1988.

Цветковиќ Татјана. Биомеханички методи за редослед на учење на спортските елементи од ракомет. 1988.

Андоновски Милан. Биомеханички карактеристики на елементите од спортските игри ракомет и кошарка. 1987.

Димовски Владо. Биомеханички карактеристики на елементите од спортска гимнастика за жени. 1987.

Андонов Живко. Биомеханички карактеристики на елементите од спортот гимнастика. 1986.

Наумов Благоја. Биомеханички карактеристики на спортските елементи од фудбал и одбојка. 1986.

Каровски Јасенчо. Биомеханички карактеристики на спортските елементи од атлетика, пливање и скијање. 1986.

Карамуговска Наталија. Биомеханички карактеристики на спортските елементи до тенис. 1986.

Миладиновски Славко. Биомеханички карактеристики на вежбите за јакнење. 1986.

Сулејман Јусуфи. Биомеханички карактеристики на спортксите елементи од борење во слободен стил и џудо. 1986.